2 września 2018 (niedziela) - wydarzenie geoedukacyjne

 

Piknik geologiczny

 

3 września 2018 (poniedziałek) - sesje referatowe

 

Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG

Sesje plenarne

Sesja 1 - referaty zamawiane

Sesja 2 - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów

Sesja 3 - 

Sesja 4 - 

Sesja posterowa

Walny Zjazd Delegatów PTG

 

uroczysta kolacja w Parisel Palace

 

4 września (wtorek) - sesje referatowe i terenowe

 

Sesje plenarne

Sesja 1 - Osady jurajskie w Polsce - stratygrafia, fauna i środowisko sedymentacji

Sesja 2 - 

Sesja 3 - 

 

Sesje terenowe

A: wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i  budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej.

 

Kolacja przy ognisku

 

5 września (środa) - sesje terenowe 

 

B:  Zagadnienia Czwartorzędowe w rejonie Łukowa

- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.

- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły. Przedstawienie historii rezerwatu i przeszłości z II wojny światowej.

- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.

- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie.