Pełna opłata: 350 zł.

Opłata dla członków PTG: 300 zł.

Emeryci, studenci, doktoranci: 250 zł.

Osoby towarzyszące: 250 zł (bez materiałów zjazdowych).

 

Opłata zjazdowa obejmuje: wyżywienie (m. in. catering, uroczysta kolacja), materiały zjazdowe (nie dotyczy osób towarzyszących).

 

Sesje terenowe:

A. wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i  budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej,  kolacja przy ognisku,  04.09.2018, opłata: 120 zł (w cenie wycieczki jest kolacja dla uczestników)

B.

Zagadnienia Czwartorzędowe w rejonie Łukowa

- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.

- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły. Przedstawienie historii rezerwatu i przeszłości z II wojny światowej.

- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.

- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie., 05.09.2018, opłata: 170 zł (w cenie wycieczki jest obiad dla uczestników)