Zgłoszenie abstraktu na konferencję O!SUWISKO

II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO

Termin: 14-17 maja 2019 r.

Miejsce: Szczawnica, Dworek Gościnny, ul. Park Górny 7

 

Abstrakty referatów i posterów należy przesyłać w terminie do 31 marca 2019 r. za pomocą poniższego formularza.

Maksymalna objętość pełnego abstraktu nie może przekraczać 2 stron A4 razem z ilustracjami.

 

Wytyczne szczegółowe:

 • Tekst znormalizowany w czcionce Arial; 11 pkt; interlinia 1,5.
 • Ilustracje (ryciny, tabele, fotografie) w formacie jpg lub tiff należy dołączyć w osobnych plikach. Każdy plik powinien w nazwie zawierać numer ilustracji i nazwisko pierwszego autora np. ryc1_kowalski.
  W nazwie plików prosimy o nieużywanie polskich znaków typu: ą, ę, ani znaków typu: !, &, oraz spacji. Dozwolone są jedynie: - i _, czyli myślnik i podkreślnik.

W abstrakcie należy zamieścić afiliacje autorów, spis cytowanej literatury oraz podpisy do ilustracji ponumerowane zgodnie z numeracją załączonych plików graficznych.
Organizatorzy zastrzegają prawo do odrzucenia abstraktów nieprzygotowanych zgodnie z powyższymi wytycznymi.

 

Informujemy, że Komitet Naukowy Konferencji O!SUWISKO decyduje o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu do sesji tematycznej. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator w porozumieniu z Komitetem Naukowym zastrzega prawo do przesunięcia zgłoszonego referatu do kategorii posterów, o czym poinformuje uczestnika drogą e-mail.

UWAGA! Przesłanie abstraktu POWINNO być poprzedzone przesłaniem Zgłoszenia udziału w konferencji O!SUWISKO

Przesłanie abstraktu bez uprzedniego przesłania Zgłoszenia udziału w konferencji O!SUWISKO nie będzie traktowane jako zgłoszenie uczestnictwa w konferencji.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Dane uczestnika

Dane Instytucji

 


DODAWANIE PLIKÓW

Pliki gotowe do publikacji pełnego abstraktu prosimy załączać przy pomocy niniejszego formularza.
Analogiczny formularz znajduje się przy każdym zgłaszanym referacie i posterze.

Prosimy o upewnienie się, że załączane pliki są zgodne z wytycznymi organizatorów, szczegóły w sekcji Informacje dla prelegentów

max. wielkość pojedynczego pliku to 3Mb

DODAWANIE PLIKÓW

max. wielkość pojedynczego pliku to 3Mb, a łączna suma to 20Mb. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla plików w sekcji Informacje dla prelegentów

DODAWANIE PLIKÓW

max. wielkość pojedynczego pliku to 3Mb, a łączna suma to 20Mb. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla plików w sekcji Informacje dla prelegentów

DODAWANIE PLIKÓW

Pliki gotowe do publikacji pełnego abstraktu prosimy załączać przy pomocy niniejszego formularza.
Analogiczny formularz znajduje się przy każdym zgłaszanym referacie i posterze.

Prosimy o upewnienie się, że załączane pliki są zgodne z wytycznymi organizatorów, szczegóły w sekcji Informacje dla prelegentów

max. wielkość pojedynczego pliku to 3Mb, a łączna suma to 20Mb. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla plików w sekcji Informacje dla prelegentów

DODAWANIE PLIKÓW

max. wielkość pojedynczego pliku to 3Mb, a łączna suma to 20Mb. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla plików w sekcji Informacje dla prelegentów

DODAWANIE PLIKÓW

max. wielkość pojedynczego pliku to 3Mb, a łączna suma to 20Mb. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla plików w sekcji Informacje dla prelegentów

Wszystkie poniższe zgody są wymagane, abyśmy mogli przyjąć Państwa zgłoszenie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak bez poniższych zgód nie możemy przyjąć zgłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” lub „rozporządzenie.

 1. Administratorem danych osobowych jest PIG-PIB, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; inspektor ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji konferencji „II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko”;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednakże do realizacji celu określonego w punkcie 2;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W celu wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku konferencji należy zwracać się, kierując wiadomość na adres e-mail: dane.osobowe@pgi.gov.pl;
 6. Dane osobowe uczestników konferencji będą przechowywane przez okres jednego roku od daty zakończenia konferencji;
 7. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania zebranych danych osobowych uczestników konferencji w celu profilowania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.