3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko

Termin: 18-21 października 2022 r.

Kielnarowa k. Rzeszowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

 

Zasady udziału w 3. Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!SUWISKO – dostępne TUTAJ

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Dane uczestnika

Dane Instytucji

Dane do faktury

ulica
numer
Faktury VAT z powyższymi danymi będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym na Konferencję, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.

 


 


(max. 600 znaków ze spacjami)

WYSYŁANIE PLIKÓW

Abstrakty referatów i posterów oraz artykuły do Przeglądu Geologicznego prosimy przesyłać na adres osuwisko2022_publikacje@pgi.gov.pl.

Prosimy o upewnienie się, że załączane pliki są zgodne z wytycznymi organizatorów.

(max. 600 znaków ze spacjami)
(max. 600 znaków ze spacjami)
(max. 600 znaków ze spacjami)

WYSYŁANIE PLIKÓW

Abstrakty referatów i posterów oraz artykuły do Przeglądu Geologicznego prosimy przesyłać na adres osuwisko2022_publikacje@pgi.gov.pl.

Prosimy o upewnienie się, że załączane pliki są zgodne z wytycznymi organizatorów.

(max. 600 znaków ze spacjami)
(max. 600 znaków ze spacjami)

Wszystkie poniższe zgody są wymagane, abyśmy mogli przyjąć Państwa zgłoszenie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak bez poniższych zgód nie możemy przyjąć zgłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy że:

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy(PIG-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W PIG-PIB wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Paulinę Matle, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowe służy realizacji następujących celów:
  1. wszelkich czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy III Ogólnopolskiej Konferencji Osuwiskowej O!suwisko, zwanej dalej: „Konferencją”;
  2. przesyłania do Pani/Pana informacji o innych Konferencjach, Sympozjach organizowanych przez PIG-PIB;
  3. publikacji wizerunku Pani/Pana na stronach internetowych (w tym na portalach Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn.) organizatora Konferencji oraz partnerów Konferencji*;
  Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 5. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  1. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, wizerunek*.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione przez Administratora osoby zajmujące się organizacją Konferencji i partnerzy Konferencji oraz osoby upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. W odniesieniu do przetwarzania w celach określonych w pkt 3 ppkt. 1-2* Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
 8. W odniesieniu do przetwarzania w celu określonym w pkt. 3 ppkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego*.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 ppkt 1, nie dłużej jednak niż wymaga tego Instrukcja kancelaryjna i archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt PIG-PIB.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 ppkt 2-3 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody*.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 13. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
 14. Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do realizacji celów określonych w pkt 3 ppkt 1-2 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 15. Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do realizacji celów określonych w pkt 3 ppkt. 3 mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO*.

* znajduje zastosowanie w przypadku wyrażenia zgody na ten cel