3 Konferencja naukowa
"Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej"

organizowana w dniach 18-19 listopada 2020 r.

przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie, ul. Rakowiecka 4

 

Rejestracja na Konferencję składa się z trzech kroków:

  • rejestracja on-line przez Formularz rejestracyjny
  • otrzymanie e-mailem potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
  • wniesienie opłaty za udział w konferencji (wpłata – 600 zł.)

Opłaty konferencyjne należy wnosić przelewem na konto bankowe: 53156000132233519650000165. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika. Opłata konferencyjna obejmuje koszty: materiałów konferencyjnych, przerw kawowych i lunchy oraz udziału w spotkaniu towarzyskim. UWAGA: Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów hoteli. Noclegi prosimy rezerwować we własnym zakresie. Propozycje noclegów znajdują się na stronie PIG-PIB, zakładka KONTAKT.

Termin rejestracji upływa 11 marca 2020 r.

Kontakt:

Zakład Geologii Regionalnej PIG-PIB
dr hab. Barbara Słodkowska, prof. PIG-PIB

paleoklimat@pgi.gov.pl; tel. 22 45 92 271

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Pola oznaczone są wymagane

np. mgr, inż., dr, dr hab., prof.
wpisz swój status
Nazwa Instytucji lub innego reprezentowanego podmiotu
Adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych z Konferencją
Podanie numeru telefonu jest opcjonalne i dobrowolne. Numer telefonu może być wykorzystany wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych z Konferencją
dane do faktury
ulica
numer
kod pocztowy
miasto
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Do momentu wyrażenia niniejszej zgody klawisz WYŚLIJ pozostanie nieaktywny.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez administratora danych osobowych, którym jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, w zakresie niezbędnym do rejestracji i uczestnictwa w 3 Konferencji naukowej "Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej". Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienia lub usuwania. Rejestrując się akceptuję Politykę Prywatności Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres paleoklimat@pgi.gov.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(poprzez zdjęcia, filmy, nagrania głosu) przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB lub inne osoby na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb