neclime

 

Dla uczestników tegorocznej edycji konferencji mamy szczególną propozycję udziału w spotkaniu międzynarodowej grupy programu NECLIME, które nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Konferencji Klimatycznej 26-27 listopada 2015 r.

 

NECLIME to otwarta sieć badawcza skupiająca paleobotaników, paleozoologów i geologów z Europy i Azji. Badania członków grupy NECLIME koncentrują się na obserwacji zmian klimatycznych w neogenie rejestrowanych w osadach lądowych. Rekonstrukcje paleośrodowiska, paleowegetacja, zmiany w zespołach fauny i wzajemne zależności między nimi prowadzą do analizy ewolucji klimatu w ciągu ostatnich przeszło 20 mln lat.

 

Tegoroczne Warsztaty będą poświęcone taksonomii neogeńskich palinomorf i będą miały charakter obrad przy okrągłym stole, podczas których uczestnicy przedstawią swoje dokonania w tej dziedzinie w postaci krótkich prezentacji. Przewidziana jest również dyskusja generalna i planowanie dalszej współpracy w ramach NECLIME.

 

Zapraszamy do udziału w Warsztatach osoby zainteresowane zmianami klimatu zapisanymi w osadach kenozoiku. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Obowiązuje oddzielna opłata za udział w warsztatach w wysokości 50 euro płatna na konto nr 73 1560 0013 2366 2335 1965 0011

Dla uczestników z Polski – równowartość w złotych (200 zł) płatna na konto nr 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001.

W tytule przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Warsztaty NECLIME.

 

Szczegółowe informacje o warsztatach NECLIME dla osób zainteresowanych będą dostępne w oddzielnym komunikacie.

 

Program warsztatów dostępny jest w Komunikacie nr 3, w zakładce KOMUNIKATY.