Podczas 2. Konferencji Klimatycznej przewiduje się przeprowadzenie warsztatów w Pracowni Mikrosondy Jonowej SHRIMP.

 

Tematem warsztatów będzie „Izotopowy zapis paleotemperatur – zastosowania mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MC”. Zainteresowani uczestnicy Konferencji proszeni są o potwierdzenie swojego akcesu w warsztatach.

 

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC (Sensitive High Resolution IonMicroprobe) zaopatrzona w cezowe źródło jonów pierwotnych ma możliwość detekcji stabilnych izotopów pierwiastków lekkich, w tym tlenu i parametru δ18O, przy zachowaniu dużej precyzji i czułości pomiarów.

Systematyczne analizy zawartości izotopów stabilnych tlenu i δ18O na mikrosondzie SHRIMP są realizowane w stanie stałym, bez homogenizacji próbki w skamieniałościach węglanowych i apatytowych, w muszlowcach, skorupkach otwornic, otolitach ryb, w konodontach i prowadzą do określania paleotemperatur środowiska życia organizmu.

Oznaczenie zawartości izotopów stabilnych a zwłaszcza tlenu δ18O, służy rekonstrukcjom zmian klimatycznych w szeroko rozumianej skali czasu geologicznego