LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego


NA KRAWĘDZI PLATFORMY

Łuków (2-5 IX 2018 r.)

KARTA UCZESTNICTWA

Prosimy o zgłaszanie organizatorom:

- zapotrzebowania na posiłki wegetariańskie w poszczególnych dniach zjazdu,

Należność za udział w LXXXVI Zjeździe PTG prosimy zapłacić przelewem na konto PTG:

45 1020 2892 0000 5202 0181 6842 PKO BP SA I O Kraków
z dopiskiem LXXXVI Zjazd PTG.

Potwierdzenie dokonania przelewu prosimy przesłać na e-mail zjazdptg2018@gmail.com

Formularz rejestracyjny

Zjazd PTG

Poniżej podaj dane do faktury


Opłata za wycieczki, powinna być zapłacona razem z opłatą za zjazd
tylko doc, docx, and xrf, pdf, jpg, max size 500kB

tylko doc, docx, xrf, pdf , max size 300kB
captcha