Nadsyłanie streszczeń zamawianych referatów przedłużone do 27.06.2018 r.

Nadsyłanie abstraktów posterów i referatów oraz rozszerzonych abstraktów referatów przedłużone do 27.06.2018 r.

Opłata za Zjazd przedłużona do 27.06.2018 r.

 

Przyjęcie zgłoszenia na Zjazd nastąpi po nadesłaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty zjazdowej. Opłatę zjazdową należy uiścić do 27 czerwca 2018 r. przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

PTG 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842 PKO BP SA I O Kraków z dopiskiem LXXXVI Zjazd PTG.

Prosimy o przesłanie na adres sekretariatu Zjazdu informacji o dokonaniu wpłaty.