Nadsyłanie streszczeń zamawianych referatów do 10.06.2018 r.

Nadsyłanie abstraktów posterów i referatów oraz rozszerzonych abstraktów referatów do 25.05.2018 r.

Opłata za Zjazd do 15.06.2018 r.

 

Przyjęcie zgłoszenia na Zjazd nastąpi po nadesłaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty zjazdowej. Opłatę zjazdową należy uiścić do 15 czerwca 2018 r. przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

PTG 45 1020 2892 0000 5202 1081 6842 PKO BP SA I O Kraków z dopiskiem LXXXVI Zjazd PTG.

Prosimy o przesłanie na adres sekretariatu Zjazdu informacji o dokonaniu wpłaty.