Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE, które odbędzie się jesienią 2017 r.

Chcielibyśmy zachęcić państwa do wygłaszania referatów, prezentowania wyników badań oraz do dyskusji na temat aspektów geologiczno-inżynierskich i roli rozpoznania podłoża w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.

 

SYMPOZJUM ODBĘDZIE SIĘ W RZESZOWIE W DNIACH 17 – 20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy oraz Menard Polska Sp. z o.o., przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

 

Termin nadsyłania abstraktów posterów i abstraktów referatów został przedłużony do  31 sierpnia 2017 r. 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY