3 września – otwarcie Zjazdu, sesje plenarne i Walny Zjazd Delegatów PTG

4 września – sesje plenarne