Przewodniczący:     

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

 

Członkowie:            

prof. dr hab. Leszek Marks

prof. dr Maksim Bahdasarau

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS

dr hab. Barbara Woronko

dr Piotr Czubla

dr Tomasz Krzywicki

dr Aleksandra Majecka

dr Katarzyna Pochocka-Szwarc

dr Aksana Hradunova

dr Mikalai Hrychanik

dr Tatiana Rylova

mgr Joanna Rychel

 

Sekretarz:                

mgr Łukasz Zbucki