2015

 • Komitet Honorowy:

   

  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

  prof. dr hab.Adam Gasiński

  Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:

  dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

  Rektor Politechniki Świętokrzyskiej:prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

  Prezes Targów Kielce: dr Andrzej Mochoń

  Burmistrz Chęcin: mgr inż. Robert Jaworski

 • Komitet Naukowy

   

  Przewodniczący:

  dr hab. Andrzej Konon prof. UW

  Członkowie:

  dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof.  ING PAN

  prof. dr hab.Andrzej Matyja

  prof. dr hab.Tadeusz Peryt

  prof. dr hab.Stanisław Skompski

  prof. dr hab.Joachim Szulc

  prof. dr hab.Ireneusz Walaszczyk

  dr hab.Maciej Bąbel prof. UW

  dr Anna Becker

   

   

 • Komitet Organizacyjny

   

  Przewodnicząca:

  dr Izabela Ploch

  Sekretarz:

  mgr Lidia Adach

  Członkowie:

  dr hab. Andrzej Konon, prof. UW

  dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

  dr Marcin Górka

  dr Anna Mader

  dr Piotr Ziółkowski

  dr inż. Zbigniew Złonkiewicz

  mgr inż. Wanda Ginalska-Prokop

  mgr Anna Bagińska

  mgr Irena Grzegorzewska

  mgr Tomasz Krajczyński

  mgr Monika Madej