Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

prof. dr hab.Adam Gasiński

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

Prezes Targów Kielce: dr Andrzej Mochoń

Burmistrz Chęcin: mgr inż. Robert Jaworski