Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

prof. dr hab.Adam Gasiński

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:

prof. dr hab. Józef Bergier

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Konon

Członkowie:

dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof.  ING PAN

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski

prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski

dr Barbara Rybak-Ostrowska

mgr Mateusz Kufrasa

 

 

 

Przewodnicząca:

dr Izabela Ploch

Sekretarz:

dr Dominik Dąbrowski

Członkowie:

dr hab. Andrzej Konon, prof. UW

dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB

dr Krzysztof Majer

dr Marcin Żarski

dr Katarzyna Świerczewska-Pietras

dr Michał Wyglądała

dr Joanna Uroda

dr Agnieszka Kłopotowska

mgr Monika Szabłowska

mgr Tomasz Krajczyński

mgr Anna Haluch

mgr Dorota Jania