Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

prof. dr hab.Adam Gasiński

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:

prof. dr hab. Józef Bergier