Krawędź platformy wschodnioeuropejskiej jest od wielu lat fascynującym obszarem badawczym, szczególnie dla geologii strukturalnej, tektoniki i geologii złożowej. Jak żaden inny region dostarcza ogromnej ilości informacji poszerzających naszą wiedzę na temat budowy głębokiego podłoża. Również młodsze procesy geologiczne związane z ostatnim zlodowaceniem w rejonie Łukowa odcisnęły swój ślad w postaci pozostawionej przez lądolód słynnej kry łukowskiej. Znalezione w niej unikatowe jurajskie skamieniałości, między innymi amonity, są źródłem licznych prac badawczych i inspiracją do rozwoju geoturystyki w tym rejonie. Zróżnicowane podłoże tego obszaru jest również wyzwaniem dla geologii inżynierskiej. Dlatego też zapraszamy do udziału w tegorocznym Zjeździe!

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny