Przewodnicząca:

dr Izabela Ploch

Sekretarz:

dr Dominik Dąbrowski

Członkowie:

dr hab. Andrzej Konon, prof. UW

dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB

dr Krzysztof Majer

dr Marcin Żarski

dr Katarzyna Świerczewska-Pietras

dr Michał Wyglądała

dr Joanna Uroda

dr Agnieszka Kłopotowska

mgr Monika Szabłowska

mgr Tomasz Krajczyński

mgr Anna Haluch

mgr Dorota Jania