Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Konon

Członkowie:

dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof.  ING PAN

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski

prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski

dr Barbara Rybak-Ostrowska

mgr Mateusz Kufrasa