Przewodniczący:

dr hab. Andrzej Konon prof. UW

Członkowie:

dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof.  ING PAN

prof. dr hab. Andrzej Matyja

prof. dr hab. Tadeusz Peryt

prof. dr hab. Stanisław Skompski

prof. dr hab. Joachim Szulc

prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk

dr hab. Maciej Bąbel prof. UW

dr Anna Becker