9 września 2015 (środa) - sesje terenowe

 

A: Mezozoiczna ewolucja i kenozoiczne deformacje północnego obrzeżenia Tetydy

(główny koordynator - Andrzej Matyja):

Wyjazd 8:30 (uwaga zmiana o 30 min czasu wyjazdu na prośbę uczestników) z Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w kamieniołomie na górze Rzepka, Chęciny (istnieje możliwość odebrania uczestników z Dolnego Rynku w Kielcach lub Chęcin po stanowisku w Zachełmiu)

Zachełmie (niezgodność dewon/trias) – Żebrowica (trias -wapień muszlowy, jura – kelowej, oksford, deformacje przesuwcze) - Laskowa Góra (uskok przesuwczy) – Wolica (trias - kajper, jura) – Głuchowiec (jura, deformacje przesuwcze)

opłata: 170 zł (w cenie wycieczki jest suchy prowiant i obiadokolacja dla uczestników)

 

Wieczorem planowana jest wizyta w odnowionym i pięknie podświetlonym Zamku Królewskim w Chęcinach (zbiórka o 17:30 w Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w kamieniołomie na górze Rzepka), następnie ognisko w ośrodku na górze Rzepka (rozpoczęcie 20:00).

 

 

10 września 2015 (czwartek) - sesje referatowe

 

09:00 – 09:30

Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG

 

09:30 -10:40  sesje referatowe (prowadzący sesje Adam Gasiński)

Joachim Szulc, Anna Becker & Anna Mader

„Perm i trias - nowe otwarcie w historii Gór Świętokrzyskich”

 

Andrzej Matyja

„Jurajska ewolucja północnego obrzeża Tetys”

 

10:40 – 11:00 przerwa kawowa

 

11:00 – 12:10  sesje referatowe (prowadzący sesje Adam Gasiński)

Ireneusz Walaszczyk & Zbigniew Remin

„Kreda obrzeżenia Gór Świętokrzyskich”

 

Piotr Krzywiec

„Późnokredowa inwersja w obrębie północno-wschodniego obrzeżenia permo-mezozoicznego Gór Świętokrzyskich - wyniki interpretacji danych sejsmicznych”

 

12:10 – 12:30 przerwa kawowa

 

12:3014:10 sesje referatowe (prowadzący sesje Andrzej Matyja)

Andrzej Konon

„Przejawy przesuwczości w obrębie południowo-zachodniego permo-mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich”

 

Tadeusz Peryt

„Miocen świętokrzyskiego brzegu Paratetydy”

 

Stanisław Wołkowicz, Marek Graniczny, Krystyna Wołkowicz & Halina Urban

„Kartografia geologiczna Gór Świętokrzyskich w świetle wybranych map historycznych”

 

Józef Mikołajków & Jan Prażak

„Geologiczno-strukturalne uwarunkowania wydzielania i ochrony głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) z wyszczególnieniem regionu świętokrzyskiego”

 

12:30 – 14:10  

Sesja specjalna z panelem dyskusyjnym - Klimat inwestycyjny w zakresie geologii i górnictwa w Polsce - stan obecny i potrzeby zmian

(prowadzący sesje Krzysztof Szamałek)

  • Ocena przekształceń stosunków wodnych w warunkach prowadzonej eksploatacji surowców skalnych,
  • Problematyka odwodnień wyrobisk w aspekcie ochrony zasobów wód podziemnych i zaopatrzenia ludności w wodę,
  • Wpływ rekultywacji wyrobisk surowców skalnych na stan wód podziemnych,
  • Eksploatacja surowców skalnych w aspekcie ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
  • Problematyka podziemnej eksploatacji kopalin skalnych - możliwości i bariery,
  • Wpływ rozszerzeń Prawa geologicznego i górniczego na rozwój lokalnego przemysłu wydobywczego,
  • Problemy ochrony złóż niezagospodarowanych i obszarów perspektywicznych oraz gospodarka terenami występowania złóż,
  • Wybrane aspekty prawne i hydrogeologiczne odwadniania odkrywkowych wyrobisk górniczych zagrażającego pogorszeniem stanu jednolitych części wód podziemnych.

 

14:10 – 15:30 przerwa obiadowa  

 

15:30 – 17:30 sesja posterowa

 

17:00 - 19:00 Walny Zjazd Delegatów PTG

 

 

20:00 uroczysta kolacja

 

 

11 września (piątek) - sesje terenowe

 

B: Kenozoiczna ewolucja świętokrzyskiego brzegu Paratetydy

(główny koordynator – Tadeusz Peryt):

Wyjazd 8:30 z Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w kamieniołomie na górze Rzepka, Chęciny

Zajęcza Góra (mezozoik/kenozoik): – Gacki (miocen - gipsy) – Siesławice (gipsy szablaste) – Śladków (miocen - detrytyczny sarmat),

opłata: 170 zł (w cenie wycieczki jest suchy prowiant i obiad dla uczestników)