Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

prof. dr hab.Adam Gasiński

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:

prof. dr hab. Józef Bergier

 

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

prof. dr hab.Adam Gasiński

Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

Prezes Targów Kielce: dr Andrzej Mochoń

Burmistrz Chęcin: mgr inż. Robert Jaworski

 

Przewodniczący:

dr hab. Andrzej Konon prof. UW

Członkowie:

dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof.  ING PAN

prof. dr hab. Andrzej Matyja

prof. dr hab. Tadeusz Peryt

prof. dr hab. Stanisław Skompski

prof. dr hab. Joachim Szulc

prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk

dr hab. Maciej Bąbel prof. UW

dr Anna Becker

 

 

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Konon

Członkowie:

dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof.  ING PAN

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur

prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski

prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski

dr Barbara Rybak-Ostrowska

mgr Mateusz Kufrasa

 

 

 

Przewodnicząca:

dr Izabela Ploch

Sekretarz:

dr Dominik Dąbrowski

Członkowie:

dr hab. Andrzej Konon, prof. UW

dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

dr hab. Hubert Wierzbowski, prof. PIG-PIB

dr Krzysztof Majer

dr Marcin Żarski

dr Katarzyna Świerczewska-Pietras

dr Michał Wyglądała

dr Joanna Uroda

dr Agnieszka Kłopotowska

mgr Monika Szabłowska

mgr Tomasz Krajczyński

mgr Anna Haluch

mgr Dorota Jania