Osiemdziesiąty czwarty Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego odbył się 9-11 września 2015 roku w Górach Świętokrzyskich, gdzie sześćdziesiąt trzy lata temu, odbył się pierwszy Zjazd PTG. Tegorocznym hasłem Zjazdu była „Ekstensji i inwersji powaryscyjskich basenów sedymentacyjnych”, której przejawy można obserwować właśnie w Górach Świętokrzyskich.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom Zjazdu, dzięki którym miał on jedyny w swoim rodzaju charakter i wysoki poziom naukowy oraz osobom i instytucjom które wsparły organizację Zjazdu.

Mogliśmy gościć w niezwykłym, nowo wybudowanym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, malowniczo położonym w dawnym kamieniołomie na górze Rzepka. Nowy ośrodek doskonale zadał egzamin jako miejsce organizacji konferencji i na pewno długo pozostaniemy pod jego urokiem.  

Więcej informacji o przebiegu Zjazdu można znaleźć w relacjach dostępnych między innymi na poniższych stronach internetowych:

Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,18753606,byly-morza-sztormy-i-trzesienia-ziemi-zjazd-polskiego-towarzystwa.html

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny