Przewodnicząca:

dr Izabela Ploch

Sekretarz:

mgr Lidia Adach

Członkowie:

dr hab. Andrzej Konon, prof. UW

dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. PIG-PIB

dr Marcin Górka

dr Anna Mader

dr Piotr Ziółkowski

dr inż. Zbigniew Złonkiewicz

mgr inż. Wanda Ginalska-Prokop

mgr Anna Bagińska

mgr Irena Grzegorzewska

mgr Tomasz Krajczyński

mgr Monika Madej