Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska (Uniwersytet Warszawski)

Wiceprzewodniczący: dr hab. Paweł Łukaszewski (Uniwersytet Warszawski)

 

Członkowie komitetu:

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG (Politechnika Gdańska)

dr hab. Paweł Dobak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 prof. dr hab. Andrzej Drągowski (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Marek Graniczny (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)

prof. dr hab. Ryszard Kaczyński (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

prof. dr hab. Stanisław Matysiak (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr hab. inż. Paweł Popielski (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Andrzej Sadurski (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)

prof. Piotr Tuchołka (University of Paris SUD)

prof. dr hab. inż. Maciej Werno (Politechnika Koszalińska)

dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. Peter Wołoszyn (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki)

dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)