Materiały konferencyjne opublikowane w Przeglądzie Geologicznym dostępne są w wersji cyfrowej na stronie internetowej wydawnictwa:

TOM 62 (10/1)

TOM 62 (10/2)

 


 

Poniżej zanjdują się materiały konferencyjne do pobrania zawierające streszczenia artykułów, referatów i posterów przygotowanych przez uczestników Sympozjum WPGI oraz prezentacje wygłoszone podczas sympozjum.

PIG-PIB nie odpowiada za treść zawartą w publikowanych prezentacjach.