Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński

915292fadc5eb308b35dd6ef34898a7d_copy.jpg

 

 

 

 Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha

logo małe3 NFOŚiGW

 

 

 

 

  Rektor UMCS dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.

umcs logo

 

 

 

  

  

patronat medialny

   

  

 logo bi krzywe

 

  

  logo IMIG