14.10.2014 – przyjazd uczestników Sympozjum

15.10.2014 – sesje referatowe

16.10.2014 – sesje referatowo-posterowe

17.10.2014 – wycieczka terenowa