Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w

Studia Quaternaria – punktacja MNiSW=14
http://www.studia.quaternaria.pan.pl/