Poniedziałek (5.09) Biała Podlaska (PSW)

11.00 – 13.00     rejestracja uczestników

13.00 – 14.00     obiad

14.00 – 18.00     referaty wprowadzające

18.00 – 18.15     przerwa kawowa

18.15 – 19.15     sesja posterowa

              20.00    kolacja i nocleg: DS PWS w Białej Podlaskiej

Wtorek (6.09)        Biała Podlaska/Brest – sesja terenowa

               6.30     śniadanie

  7.00 – 10.00    przejazd do Terespola i przekroczenie granicy (zmiana czasu)

10.30 – 12.30     stanowisko Szebryn

12.30 – 15.30     przejazd

15.30 – 17.30     stanowisko Reczica

17.30 – 20.30     przejazd i zakwaterowanie: Hotel Vesta (Brest)

             21.00      kolacja

Środa (7.09)          Brest/Biała Podlaska – sesja terenowa

               8.00      śniadanie

  8. 45– 10.15     stanowisko archeologiczne Berestie w Twierdzy Brzeskiej

10.15 – 11.00     przejazd

11.00 – 12.00     wieża w Kamieńcu

12.00 – 13.00     przejazd

13.00 – 15.00     stanowisko Tovarna Gora

15.00 – 15.30     przejazd

15.30 – 17.30     stanowisko Ciepieli

17.30 – 21.00     przejazd i przekroczenie granicy (zmiana czasu)

             21.30      kolacja i nocleg: Zajazd ‘Jolanta’, Czosnówka

Czwartek (8.09)    Biała Podlaska – hotel Jolanta

                8.00      śniadanie

  9.00 – 10.10     sesja referatowa

10.10 – 10.30     przerwa kawowa

10.30 – 12.30     sesja referatowa

13.00 – 14.00     obiad

14.00 – 19.00     sesja terenowa: Mielnik i Neple

            20.00      uroczysta kolacja i nocleg: Zajazd ‘Jolanta’

Piątek (9.09)         Biała Podlaska (PSW)

               8.00      śniadanie

  8.45 –   9.00      przejazd do PSW

  9.00 – 10.30     sesja referatowa

10.30 – 11.00     przerwa kawowa

11.00 – 12.30     sesja referatowa

13.00 – 14.00     obiad