Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję poświęconą problematyce plejstocenu Polski, tym razem w rejonie przygranicznym z Białorusią. Zasadniczym celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących zagadnień stratygraficznych i paleogeograficznych plejstocenu we wschodniej części Podlasia (Polska) i zachodniej części Polesia (Białoruś). Szczegółowo przedstawione będą następujące grupy problemów:

  • Stratygrafia glin lodowcowych i osadów interglacjalnych;
  • Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia odry (stadiał warty);
  • Kształtowanie się odpływu wód roztopowych w czasie zlodowacenia odry (stadiał warty);
  • Paleogeografia jezior przylodowcowych u schyłku zlodowacenia san 2 (Berezyny)
  • Peryglacjalna transformacja rzeźby terenu u schyłku zlodowacenia odry;
  • Uwarunkowania geologiczne i geomorfologiczne dla lokalizacji średniowiecznego miasta Brześcia i twierdzy brzeskiej;
  • Plejstoceńskie deformacje glacitektoniczne;
  • Geneza Podlaskiego Przełomu Bugu.

Pierwsze dwa dni konferencji przeznaczone będą na referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników konferencji. W kolejnych trzech dniach konferencji zostanie zaprezentowana w trakcie wycieczek terenowych (w tym 2 dni na Białorusi) zarysowana powyżej problematyka naukowa.

Poniżej znajdą Państwo komunikaty konferencyjne.

Attachments:
Download this file (III_komunukat.pdf)III komunikat399 kB2016-10-20
Download this file (II_komunikat.pdf)II_komunikat.pdf256 kB2016-04-12
Download this file (SPP_2016_I_komunikat.pdf)I komunikat462 kB2015-11-17