Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Graniczny (Państwowy Instytut Geologiczny-PIB)

Wiceprzewodniczący: dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Wiceprzewodniczący: dr inż. Krzysztof Wilk (Politechnika Rzeszowska)

 

Członkowie komitetu:

dr inż. Zbigniew Bestyński (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB)

prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. Krystyna Choma-Moryl, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Paweł Dobak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr Zbigniew Frankowski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)

dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

prof. dr hab. Ryszard Kaczyński (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

dr hab. Paweł Łukaszewski (Uniwersytet Warszawski)

mgr Wacław Michalski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr hab. inż. Włodzimierz Jerzy Mościcki, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. Anna Pasieczna, prof. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)

prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. inż. Anna Siemińska–Lewandowska, prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza)

dr hab. Marek Tarnawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

prof. Piotr Tuchołka (University of Paris SUD)

prof. dr hab. inż. Maciej Werno (Politechnika Koszalińska)

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. Peter Wołoszyn (Lwowski Uniwersytet Narodowy)

dr hab. Artur Zbiciak, prof. PW (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. inż.  Marek Gromiec (Przewodniczący kapituły Zielonego Lauru)

prof. dr hab. Antoni Wójcik (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)