20.10.2017

Zgodnie z tradycją Sympozjum WPGI, warsztaty terenowe będą składać się z: 

  • Przedstawienia budowy geologicznej rejonu Rzeszowa – formy geomorfologiczne charakterystyczne dla rejonu Rzeszowa
  • Prezesntacji problematyki posadowiania obiektów budowlanych na przykładzie jednej z realizowanych inwestycji budowlanych w okolicy Rzeszowa
  • Prezentacji badań geofizycznych