Przewodniczący: dr Edyta Majer

Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Grzegorz Ryżyński

Sekretarz: mgr Marta Chada

 

Członkowie:

 
 mgr Anna Bagińska  dr Szymon Ostrowski
 dr Marek Barański  mgr inż. Grzegorz Pacanowski
 mgr Tomasz Bąk  mgr inż. Arkadiusz Piechota
 mgr Oktawia Błachnio  mgr Adam Roguski
 mgr Paweł Czarniak  mgr Izabela Samel
 mgr Eliza Dziekan-Kamińska  mgr Przemysław Sobótka
 mgr Michał Jaros  dr Marta Sokołowska
 mgr Malwina Judkowiak  mgr Monika Szabłowska
 mgr Iwona Kowalska  mgr Marta Szlasa
 mgr Monika Kozicka  st. techn. Włodzimierz Wolski
 mgr Marcin Lasocki  dr Wojciech Wołkowicz
 mgr Alicja Lewandowska  dr Tomasz Wojciechowski
 dr Dominik Łukasiak  dr Emilia Wójcik
 mgr Aleksandra Łukawska  st. tech. Jarosław Zawłocki
 mgr Krzysztof Majer