Podczas Zjazdu zaplanowane są następujące sesje terenowe:

 

 

04.09.2018 (wtorek po południu)

 

A: wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i  budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej,  kolacja przy ognisku

 

05.09.2018 (środa)

 

B: Terra Lukoviensis- osady i formy rzeźby terenu lądolodu zlodowacenia Odry i interglacjalne plejstoceńskie pojezierza

 

- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.

- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły. Przedstawienie historii rezerwatu i przeszłości z II wojny światowej.

- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.

- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie.