[PROGRAM KONFERENCJI]

 

 

SESJA
PRZEWODNIA:

Podstawy prawne działalności geologicznej,
w świetle nowelizacji ustawy: prawo geologiczne i górnicze
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek

 

SESJE
TEMATYCZNE:    |  15 minut referat + 5 minut dyskusja |

Samowystarczalność energetyczna Polski
a krajowa baza surowcowa:

 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne
  złoża węglowodorów, prof. dr hab. Tadeusz Peryt
 • „Czyste technologie węglowe” gwarancją
  bezpieczeństwa energetycznego Polski,
  dr Jacek Kasiński    
 • Geoenergia, dr hab. inż. Józef Chowaniec,
  prof. PIG-PIB, dr inż. Adam Wójcicki

Złoża rud metali i REE dla rozwoju nowoczesnych
technologii, dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB,
dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof. PIG-PIB

Nowoczesne metody badania i dokumentowania złóż,
dr Magdalena Pańczyk, dr Ewa Krzemińska

Znaczenie surowców skalnych dla rozwoju
budownictwa i infarstruktury kraju,
dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. PIG-PIB,
dr Regina Kramarska, dr Edyta Majer

Bilansowanie zasobów złóż kopalin w Polsce,
mgr Marcin Szuflicki

Geologia w architekturze, malarstwie i zdobnictwie.
Historia górnictwa, dr Magdalena Pańczyk

Wody jako kopaliny,
dr Anna Gryczko-Gostyńska

Pierwotne i wtórne złoża bursztynu

WARSZTATY:

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie
informacji geologicznej w PIG-PIB,
mgr Michał Sokołowski

Nowoczesne techniki laboratoryjne - prezentacja
aparatury badawczej (dla 2-3 osób, terminy
w zależności od liczby zgłoszeń, ustalane indywidualnie, możliwość prezentacji
aparatury na dostarczonych próbkach):
–  mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC,
dr Ewa Krzemińska
–  mikrosonda elektronowa Cameca SX 100,
dr Grzegorz Zieliński
–  Rock-Eval 6, dr Przemysław Karcz

 

SESJA
POSTEROWA