ministerstwo srodowiska

Sławomir Brodziński
Podsekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju

 

ministerstwo gospodarki

Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki