organizator

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
komitet honorowy

Piotr WOŹNIAK
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Główny Geolog Kraju

Dr hab. inż. Jan BROMOWICZ
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. Jerzy NAWROCKI
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego

Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ
Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Marek JAROSIŃSKI, prof. nadzw. PIG-PIB
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

Marek KARABUŁA
Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań i Eksploatacji
PGNiG SA

Prof. dr hab. inż. Adam PIESTRZYŃSKI
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutniczakomitet naukow / organizacyjny

dr Magdalena Pańczyk – przewodnicząca
mgr Marcin Szuflicki – zastępca
dr hab. Stanisław Mikulski, prof. nadzw. PIG-PIB – zastępca
mgr Paweł Urbański – sekretarz


dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof. nadzw. PIG-PIB
mgr Mateusz Hordejuk
dr Jacek Kasiński
dr Regina Kramarska
dr Kamilla Olejniczak
dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof. nadzw. PIG-PIB
mgr Wojciech Paciura
mgr inż. Paweł Poprawa
dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. nadzw. PIG-PIB
mgr Elżbieta Tołkanowicz
dr Maria Waksmundzka
dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. nadzw. PIG-PIB
dr inż. Adam Wójcicki
mgr inż. Marta Wróblewska