ORGANIZATOR

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

 

PATRONAT
HONOROWY

Sławomir Brodziński
Podsekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju

Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki

 

KOMITET
HONOROWY

Dr hab. Bromowicz, prof AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN

Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Akademia Górniczo-Hutnicza

Mgr inż. Andrzej Przybycin
Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB;
Dyrektor ds. Państwowej służby geologicznej

Prof. dr hab.  Janusz Skoczylas
Uniwersytet Adama Mickiewicza

 

KOMITET
ORGANIZACYJNY I NAUKOWY


dr Magdalena Pańczyk
– przewodnicząca
dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB
– zastępca przewodniczącej
mgr Marcin Szuflicki
– zastępca przewodniczącej
mgr Paweł Urbański
– sekretarz

 

CZŁONKOWIE KOMITETU
NAUKOWEGO

dr hab. inż. Józef Chowaniec, prof.PIG-PIB
mgr inż. Marcin Janas
dr Przemysław Karcz
dr Jacek Kasiński
dr Regina Kramarska
dr Ewa Krzemińska
dr Edyta Majer
dr hab. Sławomir Oszczepalski, prof.PIG-PIB
prof. dr hab. Tadeusz Peryt
dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. PIG-PIB
mgr Michał Sokołowski
prof. dr hab. Krzysztof Szamałek
dr inż. Adam Wójcicki
dr Grzegorz Zieliński

CZŁONKOWIE KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO

mgr Anna Andraszak
mgr Anna Bagińska  
mgr Agnieszka Byliniak
mgr Izabela Hęclik
mgr Joanna Kaczmarzyk
mgr Magdalena Lenarczuk
mgr Ewelina Leśniak