Organizator konferencji zamierza wydać materiały pokonferencyjne, które będą uzupełnieniem całości wydarzenia i pozwolą raz jeszcze wrócić do wielu interesujących tematów poruszanych podczas konferencji.


Planowane jest zamieszczenie artykułów w czasopiśmie PIG-PIB Geological Quarterly(IF 2013 = 0.865; 5-Year IF = 0.914; punktacja MNiSW = 20).


Informacje i wskazówki dla autorów zamieszczone są na stronie https://gq.pgi.gov.pl/
Artykuły do publikacji należy przesłać do dnia 30 czerwca 2015 r.