Szanowni Państwo!

 

W imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Osuwiskową „O!SUWISKO”, która odbędzie się
19-22 maja 2015 r. w Wieliczce.

 

Konferencja skierowana jest do środowiska badawczo naukowego oraz administracji samorządowej
i państwowej.

 

Przewiduje się dwie równoległe sesje – plenarne (skierowane do środowiska badawczo-naukowego)
oraz panelową (skierowaną do administracji państwowej i samorządowej).

 

Proponowany zakres sesji plenarnych będzie obejmował problematykę:

• rejestracji i kartografii osuwisk
• monitoringu osuwisk
• zagrożeń związanych z występowaniem osuwisk
• zabezpieczeń strukturalnych i niestrukturalnych na osuwiskach
• zagadnień legislacyjnych i prawnych w odniesieniu do osuwisk.

 

Proponowany zakres sesji panelowej będzie obejmował zagadnienia:

  • osuwisko – jako zdarzenie katastrofalne
  • osuwiska a planowanie przestrzenne
  • osuwiska i infrastruktura
  • dokumentowanie geologiczne
  • aktywność
  • opiniowania i możliwości zabezpieczenia oraz uzasadnienie ekonomiczne i techniczne
  • osuwiska a ubezpieczenia

 

Zapraszamy do zaprezentowania wyników badań i wygłoszenia referatów zmierzających do lepszego rozpoznania zagadnień związanych z procesami osuwiskowymi.