Wycieczka terenowa na osuwiska w okolice Kłodnego (powiat limanowski), Justu i Zbyszyc (powiat nowosądecki).

  • W pierwszym punkcie terenowym - Kłodnym zostanie zaprezentowane nietypowe, powstałe współcześnie osuwisko

    klodne str

  • Na osuwisku w Juście zostanie poruszony temat zagrożenia osuwisk dla infrastruktury komunikacyjnej oraz tematu ich stabilizacji.

    just str


  • W Zbyszycach planowane jest przedstawinie problemu monitoringu osuwisk.

    zbyszyce str

Koszt udziału w wycieczce - 90 PLN – termin dokonywania wpłat do 15.04.2015 r.

 

Opłata za udział w wycieczce zawiera koszty: transportu, materiałów wycieczkowych, suchego prowiantu.

 

Uwaga!

Liczba uczestników biorących udział w wycieczce terenowej jest ograniczona. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 25 osób wycieczka nie odbędzie się.