prof. dr hab. Antoni Wójcik – przewodniczący

prof. dr hab. Marek Graniczny

dr Tomasz Malata

dr Teresa Mrozek

dr Zbigniew Perski

dr Tomasz Wojciechowski