dr Dariusz Grabowski – przewodniczący

mgr Anna Bagińska

mgr Joanna Kaczmarzyk

mgr Paweł Marciniec

mgr Rafał Sikora

dr Jacek Rubinkiewicz

dr Piotr Nescieruk

dr Wojciech Rączkowski

dr Ziemowit Zimnal

dr inż. Iza Laskowicz

mgr inż. Rafał Pająk

mgr inż. Bartłomiej Warmuz

mgr Marcin Wódka

mgr inż. Andrzej Michalski

mgr Edyta Rycio

mgr Kamil Michalik