Pełna opłata: 350 zł.

Opłata dla członków PTG: 300 zł.

Emeryci, studenci, doktoranci: 250 zł.

Osoby towarzyszące: 250 zł (bez materiałów zjazdowych).

 

Opłata zjazdowa obejmuje: wyżywienie (m. in. catering, uroczysta kolacja), materiały zjazdowe (nie dotyczy osób towarzyszących).

 

Sesje terenowe:

A. wizyta w rezerwacie JATA – omówienie zagadnień związanych z pochodzeniem i  budową kry łukowskiej, rozwoju regionalnej geoturystyki na bazie zabezpieczonych i zagospodarowanych odsłonięć kry łukowskiej,  kolacja przy ognisku,  04.09.2018, opłata: 120 zł (w cenie wycieczki jest kolacja dla uczestników)

B.

Zagadnienia Czwartorzędowe w rejonie Łukowa

- Plejstoceńskie pojezierze z okresu interglacjału mazowieckiego (sprzed ponad 300 tys. lat.) Współczesne zagłębienie w terenie, będące śladem kopalnych jezior, omówienie sytuacji geologicznej, paleoklimatu i paleoroślinności.

- Rezerwat jodły - jodła w plejstocenie i holocenie, współczesne badanie rozprzestrzeniania się pyłku jodły. Przedstawienie historii rezerwatu i przeszłości z II wojny światowej.

- Wola Okrzejska - muzeum H. Sienkiewicza w dworku gdzie się urodził. Omówienie elementów budowy geologicznej obszaru.

- Interglacjał ferdynandowski w Łukowie., 05.09.2018, opłata: 170 zł (w cenie wycieczki jest obiad dla uczestników)

 

  • maksymalne rozmiary posterów nie powinny przekraczać 1,2 x 0,8 m (optymalnie 1,0 x 0,7 m)
  • objętość abstraktu dla prezentowanych referatów i posterów: maksymalnie 1 strona standardowego maszynopisu, bez rycin i literatury (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza). Rozszerzony abstrakt referatu: maksymalnie 3 strony standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza).

 

Podczas sesji naukowej zostaną zaprezentowane zamawiane referaty i wybrane referaty tematyczne, wszystkie pozostałe materiały zostaną zaprezentowane w formie posterów.

 

Abstrakty prosimy przesyłać na adres:

 

dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 503, email wlTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nadsyłanie streszczeń zamawianych referatów przedłużone do 27.06.2018 r.

Nadsyłanie abstraktów posterów i referatów oraz rozszerzonych abstraktów referatów przedłużone do 27.06.2018 r.

Opłata za Zjazd przedłużona do 27.06.2018 r.

 

Przyjęcie zgłoszenia na Zjazd nastąpi po nadesłaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty zjazdowej. Opłatę zjazdową należy uiścić do 27 czerwca 2018 r. przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:

PTG 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842 PKO BP SA I O Kraków z dopiskiem LXXXVI Zjazd PTG.

Prosimy o przesłanie na adres sekretariatu Zjazdu informacji o dokonaniu wpłaty.