Prof. dr hab. Antoni Wójcik – Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr Tomasz Malata - Sekretarz Komitetu Naukowego

Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW

Dr Zbigniew Frankowski

Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Dr Teresa Mrozek

Dr Zbigniew Perski

Dr Wojciech Rączkowski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki

Dr Tomasz Wojciechowski

Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN