Prof. dr hab. Antoni Wójcik – Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr Tomasz Malata - Sekretarz Komitetu Naukowego

Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW

Dr Zbigniew Frankowski

Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Dr Teresa Mrozek

Dr Zbigniew Perski

Dr Wojciech Rączkowski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki

Dr Tomasz Wojciechowski

Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN

 

 

 

 logo malopolska Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
 logo marszalek wp Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
województwo śląskie - komitet honorowy

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

woj malopolski logo

Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski

woj podkarp

Ewa Leniart
Wojewoda Podkarpacki

powiat nowotarski

Krzysztof Faber
Starosta Nowotarski

szczawnica Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
 logo ppn Michał Sokołowski
Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego
 piu logo pol Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Dr inż. Izabela Laskowicz

Mgr Paweł Marciniec

Dr Magdalena Sidorczuk

Dr Tomasz Wojciechowski

 

Mgr Anna Bagińska

Mgr Katarzyna Bartyzel

Dr Dariusz Grabowski

Mgr Dorota Jania

Mgr Jarosław Kaczorowski

Mgr Sylwester Kamieniarz

Mgr Iwona Kowalska

Mgr inż. Marcin Kułak

Dr Paweł Kwecko

Dr Edyta Majer

Dr Piotr Nescieruk

Dr Zbigniew Perski

Mgr Andrzej Rudnicki

Mgr Edyta Rycio

Mgr Rafał Sikora

Mgr inż. Bartłomiej Warmuz

Mgr Marcin Wódka

Dr Ziemowit Zimnal