Prof. dr hab. Antoni Wójcik – Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr Tomasz Malata - Sekretarz Komitetu Naukowego

Dr hab. Paweł Dobak, prof. UW

Dr Zbigniew Frankowski

Dr Tomasz Malata

Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN

Dr Teresa Mrozek

Dr Zbigniew Perski

Dr Wojciech Rączkowski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki

Dr Tomasz Wojciechowski

Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN

 

 

powiat nowotarski

Krzysztof Faber
Starosta Nowotarski

   
   
   

Dr inż. Izabela Laskowicz

Mgr Paweł Marciniec

Dr Magdalena Sidorczuk

Dr Tomasz Wojciechowski

 

Mgr Anna Bagińska

Mgr Katarzyna Bartyzel

Dr Dariusz Grabowski

Mgr Dorota Jania

Mgr Jarosław Kaczorowski

Mgr Sylwester Kamieniarz

Mgr Iwona Kowalska

Mgr inż. Marcin Kułak

Dr Edyta Majer

Dr Piotr Nescieruk

Dr Zbigniew Perski

Dr Jacek Rubinkiewicz

Mgr Andrzej Rudnicki

Mgr Edyta Rycio

Mgr Rafał Sikora

Mgr inż. Bartłomiej Warmuz

Mgr Marcin Wódka

Dr Ziemowit Zimnal