I DZIEŃ KONFERENCJI

wtorek - 14 maja 2019 r.

od 9.00  Rejestracja uczestników Konferencji i kawa powitalna

11.00    Otwarcie Konferencji

11.30 – 13.30 Sesja naukowa

13.30 – 15.00 przerwa na lunch

15.00 – 17.15 Sesja naukowa

17.15 – 17.30 przerwa kawowa

17.30 – 19.30 Sesja naukowa

20.00    Uroczysta kolacja

II DZIEŃ KONFERENCJI

środa - 15 maja 2019 r.

9.00 - 11.00 Sesja naukowa 

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 13.30 Sesja naukowa

13.30 – 15.00 przerwa na lunch

15.00 – 17.30 Sesja naukowa

17.30 – 18.00 przerwa kawowa

18.00 - 19.30 Sesja posterowa przy kawie i chłodnych napojach

III DZIEŃ KONFERENCJI

czwartek - 16 maja 2019 r.

9.00 - 11.00 Sesja naukowa 

11.00 – 11.30 przerwa kawowa

11.30 – 13.30 Sesja naukowa

13.30 – 15.00 przerwa na lunch

15.00 – 17.00 Sesja naukowa

17.00 – 17.30 przerwa kawowa

17.30 – 19.00 Sesja naukowa

20.00    Uroczysta kolacja

IV DZIEŃ KONFERENCJI

piątek - 17 maja 2019 r.

8.00 – 16.00 Wycieczka terenowa