Uczestnicy konferencji mają możliwość zgłoszenia oryginalnych manuskryptów prac naukowych związanych tematycznie z konferencją O!SUWISKO do tematycznych wydań zeszytów pokonferencyjnych:

Geological Quarterly (w języku angielskim) https://gq.pgi.gov.pl/index

Biuletyn PIG (w języku polskim) https://biuletynpig.pl/resources/html/articlesList?issueId=11761

W przypadku napłynięcia zbyt małej liczby artykułów do publikacji w numerach tematycznych, artykuły zostaną opublikowane w zeszytach regularnych. Wszystkie publikacje w ww. czasopismach podlegają standardowym procedurom oceny ustalonym przez Redakcje obu czasopism.

Termin nadsyłania materiałów do wydawnictw pokonferencyjnych upływa 30 czerwca 2019 r.

Przekazanie manuskryptu do publikacji w Geological Quarterly: https://gq.pgi.gov.pl/about/submissions

Przekazanie manuskryptu do publikacji w Biuletynie PIG: https://biuletynpig.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT