wawaoz homole msidPlanujemy zapoznanie uczestników konferencji z problematyką osuwisk strefy tektonicznej na pograniczu pienińskiego pasa skałkowego oraz płaszczowiny magurskiej. Celem wycieczki będą rozległe osuwiska Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego, gdzie można obserwować charakterystyczne cechy przejawów ruchów masowych w rejonach o odmiennej budowie geologicznej - różne wykształcenie koluwiów i przejawy dynamiki ruchów masowych.

Trasa wycieczki będzie obejmować osuwiska w dolinach Potoku Skotnickiego należącego do Beskidu Sądeckiego, gdzie zobaczymy aktywne osuwiska pochodzenia antropogenicznego i naturalnego oraz zniszczenia spowodowane ich aktywnością. Udamy się także do Jaworek w Małych Pieninach, gdzie będziemy oglądać osuwiska skalne, których wiek datowano na podstawie malakofauny i 14C. Ta część wycieczki obejmować będzie rezerwat Wąwozu Homole oraz potok Krupianka.

 

Prosimy o dostosowanie ubioru do warunków terenowych. Zalecamy zabranie obuwia turystycznego i okryć przeciwdeszczowych.

Organizator zastrzega prawo do zmiany trasy wycieczki w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce terenowej - do 31 marca 2019 r.

Koszt udziału w wycieczce terenowej - 50 PLN brutto.

Termin dokonywania wpłat za udział w wycieczce terenowej - do 15 kwietnia 2019 r.

 

 

Uwaga!

Liczba uczestników biorących udział w wycieczce terenowej jest ograniczona. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.